Verkonrakennus ja urakointi 2014

Verkonrakennus ja urakointi 2014

UUTTA LÄMPÖVERKOSTOA MODERNILLA TEKNIIKALLA
KSS Lämpö teki merkittävän investoinnin kaukolämpöverkostoon vuonna 2014. Ekholminsillan kautta rakennetulla uudella runkolinjalla yhdistettiin Kymin Voiman voimalaitokselta tuleva kaukolämpölinja Kuusankosken keskustaan Kymijoen pohjoispuolella menevään linjaan. Uusi putkiyhteys parantaa bioenergiapohjaisen lämmön siirtokapasiteettia Kuusankoskelle ja lisää toimitusvarmuutta häiriötilanteissa.

Kaukolämpöverkoston perusparantaminen aloitettiin Ratamontiellä Ojaniityssä. Ensimmäisessä vaiheessa uusittiin noin 300 metriä runkolinjaa sekä 27 talohaaraa kokonaisuudessaan. Asennustyön nopeuttamiseksi talohaarojen teossa käytettiin uutta joustoputki –tekniikkaa.

Joustoputkien kuljettamiseen ja käsittelyyn hankittiin erikoisvalmisteinen joustoputkivaunu, joka helpottaa ja nopeuttaa asennustyötä huomattavasti perinteiseen tekniikkaan verrattuna. Projektin toinen vaihe toteutetaan vuonna 2015.

NOPEAA REAGOINTIA JA TIEDOTTAMISTA
Suomen ilmastossa riittää sääilmiöitä ja häiriötekijöitä ympäri vuoden. Kaapeleiden sijoittaminen maahan on yksi keino suojautua häiriöiltä ja sähköverkkoa kaapeloitiin vuonna 2014 lisää yhteensä 49 kilometriä. Korjaustoimenpiteitä nopeuttamaan asennettiin yksi uusi kauko-ohjattava erotin.

Häiriön sattuessa reagointinopeus on tärkeää. Valmiutta voidaan kohottaa tarpeen mukaan sääennusteisiin tukeutuen. Ensivaiheessa KSS Verkon vianselvitys- ja korjaustöihin saadaan lyhyellä varoitusajalla 30 sähköasentajaa ja metsuria. Tarvittaessa vikapaikkoja voidaan kartoittaa helikopterilla.

Asiakkaille nopean tiedon saaminen häiriötilanteesta onnistuu nyt entistä paremmin, sillä osana KSS Online –järjestelmää on otettu käyttöön häiriöistä tiedottava tekstiviestipalvelu. KSS Verkon oma radiopuhelinjärjestelmä turvaa viankorjausten jatkumisen matkapuhelinverkon tilasta riippumatta.

Keskijänniteverkko tarkistetaan kokonaisuudessaan vuosittain. Tarkistuksessa havainnoidaan muun muassa verkolle vaaralliset puut. Metsänhoidon tavoitteena on vähentää riukumaisia puita, jotka voivat kallistua ja painua lumen painosta sähköjohtojen päälle. Vuoden 2014 aikana hoidettiin 10 kilometriä vierimetsää pilottiprojektina yhteistyössä Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakson kanssa.

Johtokatujen raivaukset ja jakeluverkon kunnossapitokorjaukset jatkuivat suunnitelmien mukaisesti tarkastushavaintojen pohjalta. Sähköasemien laitteet huollettiin huolto-ohjelmien mukaisesti ja sähköasemilla otettiin käyttöön varaliikenneyhteydet.

UUDELLA KALUSTOLLA TEHOKKUUTTA JA TOIMINTAVARMUUTTA
Kouvolan kaupungin valaistus kehittyy haluttuun energiatehokkaaseen suuntaan. KSS Rakennus asensi vuoden 2014 aikana 180 uutta LED-valaisinta. Lisäksi vanhoja elohopeavalaisimia muutettiin suurpainenatriumvalaisimiksi yhteensä 5.000 kappaletta. Uusi katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä tehostaa valaistuksen järkevää käyttöä.

Tarvittava valoteho pienenee muutoksilla 50 -150 wattia yhtä valaisinta kohden. Energiankäytössä tämä tarkoittaa vuositasolla keskimäärin kahden miljoonan kilowattitunnin (2 GWh/a) säästöä, mikä tuo rahallista säästöä kaupunkilaisille noin 200 000 euroa vuodessa.

Oikeat työvälineet ja –tavat sekä asianmukainen kalusto edistävät turvallista ja tehokasta työskentelyä.

KSS Rakennuksen ajoneuvot on varustettu paikantimin. Työnjohto pystyy niiden avulla ohjaamaan vikapaikkaan nopeasti lähinnä olevan työryhmän. Paikantimien sijaintitieto ja hälytystoiminto turvaavat puolestaan asentajien työskentelyä kentällä.