Verkonrakennus ja urakointi

Verkonrakennus ja urakointi

Painopisteinä olivat KSS Energia -konsernin sähkö-, lämpö- ja kaasuverkkojen rakentamis-, kunnossapito-, energianmittaus- ja valvontatyöt sekä konsernin ulkopuolisille asiakkaille tehdyt ulkovalaistusprojektit. Palvelujen myynti energiakonsernin ulkopuolelle nousi 38,6 prosenttiin liikevaihdosta. KSS Rakennus Oy:n liikevaihto oli 9,1 miljoonaa euroa toteutuen likimain edellisen vuoden tasolla.

Maakaapelointia tehtiin enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Prosessiin haettiin yhteistyökumppaneiden kanssa uusia työmenetelmiä, ja logistiikan sujuvuutta parannettiin kaapeleiden toimituksissa. Näin kokonaisedullisuutta voitiin parantaa.

Työturvallisuutta ja osaamista ilmajohtoihin liittyvien häiriöiden selvittämisessä ja hoitamisessa kehitettiin jatkokouluttamalla henkilöstöä raivaukseen ja puunkaatoon suunnatulla metsurikoulutuksella. Energiaverkkojen rakentamis-, käyttö- ja kunnossapitotöissä tapaturmattomia työviikkoja oli 45.

Vuoden aikana rakennettiin sähkö- ja kaukolämpöasiakkaille etäluettavia energianmittauksia.

KSS Rakennus Oy on saanut valmiiksi Kouvolan kaupungin ulkovalaistuksen muutostyön, missä perinteinen elohopeahöyrylamppuihin perustuva valaistus muutettiin led- tai suurpainenatriumvaloiksi. Lisäksi Kouvolassa uusittiin valaistuksen ohjausjärjestelmä. Vastaavaa työtä on tehty myös Iitissä, Heinolassa, Sipoossa ja Asikkalassa.

KSS Rakennus toteutti Helsingin ydinkeskustan valaistuksen huollon. Se oli liikennemäärät ja –ruuhkat huomioiden haastava projekti. Alueella huollettiin noin 18 000 valaisinta.

KSS Rakennus liikevoitto 2016