Vuosikertomus 2017

Vuosikertomus 2017

 

KSS Energia -konsernin liikevaihto tilikaudella 2017 oli 111,3 miljoonaa euroa toteutuen edellisvuoden tasolla. Liikevoitto oli 10,8 miljoonaa euroa, joka parani jopa 16,5 prosenttia. Taseen loppusumma oli 151,7 miljoonaa euroa. Pitkä- ja lyhytaikaisia lainoja oli yhteensä 38,6 miljoonaa euroa.

Konsernissa sijoitetun pääoman tuotto oli 13,6 ja omavaraisuusaste 35,0 prosenttia. Ne toteutuivat tavoitteiden ja ennusteiden mukaisesti.

KSS Energia käytti investointeihin 12 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen investointikohde oli 12 kilometrin pituinen 110 kilovoltin voimajohto Korialta Valkealan Sydänmaalle. Kiira-rajuilma aiheutti jakeluverkolle merkittäviä vahinkoja elokuun 12. päivä.

 

KSS Energia-konsernin tunnusluvut 

  2017 2016
Liikevaihto M€ 111,3 111,6
Tilikauden tulos M€ 7,4 5,7
Sijoitetun päoman tuottoaste % 13,6 11,5
Oman pääoman tuottoaste % 14,5 11,6
Omavaraisuusaste % 35,0 34,7
Maksuvalmius 1,7 1,6
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 115 117
     
     

 

 

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus

Kasvua ja entistä parempaa asiakaskokemusta

Maailmalla aurinkosähkö ja tuulivoima ovat selkeästi nopeimmin kasvavat sähkön tuotantomuodot.
Aurinkosähkön kilpailukyky on parantunut huikeasti viime vuosien aikana. Suomessa tuulivoiman syöttötariffi on taannut vakaan tuoton 12 vuodeksi eteenpäin, mikä on lisännyt tuotantokapasiteettia merkittävästi. Suomessa oli vuoden 2017 päättyessä tuulivoimaa runsaan 2 000 megawattia. Koko vuoden energian käytöstä tuulen osuus oli 5,6 prosenttia.

lue lisää »

Avainluvut vuodelta 2017

111,3 Me11553 45926 443
liikevaihto Henkilöstö Asiakasmäärä Sähköliittymät
Energiakauppa

Energiakauppa

Vuonna 2017 lanseerattiin KSSe-latauspalvelu

Energian tuotanto

Energian tuotanto

Kymin Voiman tuottama lämpö kattoi 90 prosenttia Kouvolan keskusta-alueen kaukolämpötarpeesta

Verkonrakennus ja urakointi

Verkonrakennus ja urakointi

Elokuinen Kiira-rajuilma teetti paljon korjaustöitä.