Vuosikertomus 2018

Vuosikertomus 2018

KSS Energia -konsernin liikevaihto tilikaudella 2018 oli 116,8 miljoonaa euroa, kasvua 4,9 prosenttia. Liikevoitto oli 7 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 156 miljoonaa euroa. Pitkä- ja lyhytaikaisia lainoja oli yhteensä 43,3 miljoonaa euroa.

Konsernissa sijoitetun pääoman tuotto oli 8,8 ja omavaraisuusaste 32,9 prosenttia.

KSS Energia käytti investointeihin 9,9 miljoonaa euroa. Valkealassa Multamäen ja Kansikkaantien välille rakennettu 110 kilovoltin voimajohto ja Kansikkaantien 110/20 kilovoltin sähköasema olivat merkittävimpiä investointikohteita. Toimitusvarmuus oli erinomainen. Sähkönjakelun keskimääräinen, energiapainotettu, käyttöpaikkakohtainen keskeytysaika oli 26 min.

 

KSS Energia-konsernin tunnusluvut 

  2018 2017
Liikevaihto M€ 116,8 111,3
Tilikauden tulos M€ 3,2 7,4
Sijoitetun päoman tuottoaste % 8,8 13,6
Oman pääoman tuottoaste % 6,4 14,5
Omavaraisuusaste % 32,9 35,0
Maksuvalmius 1,3 1,7
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 117 115
     
     
Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus

Ilmastoasiat huomion keskipisteenä

Ilmaston lämpeneminen, kasvihuonekaasupäästöt, hiilijalanjälki, hiilinielut ja hiilineutraalisuus ovat lähes päivittäisiä otsikoita mediakanavissa. Keskustelu ilmastoasioista on vilkastunut, ja myös kansalaisten mielenkiinto ilmastoasioita kohtaan ja huoli ilmaston lämpenemisestä on kasvanut merkittävästi viimeisen vuoden aikana. Kyselytutkimuksen mukaan suomalaisista 62 prosenttia pitää ilmastonmuutosta todellisena ja äärimmäisen vakavana uhkana, jota koko maailman pitäisi ryhtyä torjumaan välittömästi.

lue lisää »

Avainluvut vuodelta 2018

116,8 Me11757 97226 482
liikevaihto Henkilöstö Asiakasmäärä Sähköliittymät
Energiakauppa

Energiakauppa

Vuonna 2018 toteutimme useita aurinkovoimalajärjestelmiä

Energian tuotanto

Energian tuotanto

Uusiutuvien energialähteiden osuus sähkön tuotannossa oli 81 prosenttia

Verkonrakennus ja urakointi

Verkonrakennus ja urakointi

Urakointipalveluiden kysyntä ja tarjonta pysyivät hyvänä.