KSS Energia ja ympäristö

KSS Energia ja ympäristö

Sähkön tuotannossa ja siirrossa ollaan koko ajan tiiviissä yhteistyössä luonnon kanssa. KSS Energia ottaa kaikissa toiminnoissaan huomioon ympäristönäkökohdat ja pyrkii haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisemiseen ja vähentämiseen.

Ympäristöperiaatteemme: 

  • Tunnistamme toimintamme ympäristövaikutukset ja otamme ympäristön huomioon kaikissa toiminnoissamme ja niiden kehittämisessä.
  • Tiedotamme avoimesti toiminnastamme ja sen ympäristövaikutuksista asiakkaille ja muille sidosryhmille.
  • Opastamme asiakkaitamme tehokkaaseen ja säästävään energiankäyttöön.
  • Koulutamme henkilökuntaamme vastuulliseen ja ympäristön huomioon ottavaan toimintaan.

KSS Energia ja yhteiskunta

Energia on yksi niistä välttämättömyyshyödykkeistä, joita ilman nykyaikainen hyvinvointivaltio ei voisi toimia. KSS Energia toimii siten alalla, jolla on luontaisesti välitön yhteys yhteiskuntaan ja sen hyvinvointiin. Kuntaomisteisuus korostaa yhteiskunnallisen näkökulman ja vastuun merkitystä toiminnassamme.

KSS Energian toiminnan perusteet ovat vahvasti sidoksissa ympäröivän yhteiskunnan, Kouvolan talousalueen, kehitykseen. Itse toiminta ja toiminnan tavoitteet on sen sijaan suhteutettava energia-alan yleiseen kehitykseen, joita on energiamarkkinoiden avautumisen myötä tarkasteltava vähintäänkin pohjoismaisissa puitteissa.