Ympäristövastuu -strategia ja tavoitteet

Ympäristövastuu -strategia ja tavoitteet

Taloudellisesti tehokas ilmastoedelläkävijä 

Ympäristövastuullisuus on ollut jo pitkään tärkeä osa strategiaamme, miksi voimmekin kutsua itseämme ylpeydellä ilmastoedelläkävijäksi. Tavoitteenamme on kuitenkin olla entistä ympäristövastuullisempi yhteiskunnallinen toimija ja sitoutua yhä aktiivisemmin ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä hiilineutraaliuden edistämiseen.

Vastataksemme kasvavaan lämpö- ja sähköenergian tarpeeseen, ottaen samalla huomioon ympäristövastuullisuuden, olemme vuosien varrella rakentaneet päästötöntä tuotantoa taloudellisesti kannattavasti ja yhteistuotantoa suosien. Vuonna 2021 uusiutuvien energialähteiden osuus sähkön tuotannosta oli 80 % ja kaukolämmön tuotannosta 70 %.

Ympäristövastuun kolme strategista linjaustamme 

Kasvumme on ympäristövastuullista eikä nojaudu fossiiliseen tuotantoon

Kivihiilen tai turpeen hyödyntäminen laajassa mittakaavassa ei ole koskaan kuulunut tuotantomuotoihimme. Turvetta käytetään voimalaitoksissa ainoastaan pienissä määrin korroosion estoon.

Eri tuotantomuodot takaavat toimitusvarmuuden

Erilaiset tuotantomuotomme varmistavat energiatuotannon kaikissa tilanteissa ja mahdollistavat uusiutuvien tuotantomuotojen lisäämisen.

Uudet ratkaisut päästövapaaseen tuotantoon

Olemme historiallamme osoittaneet, että siirtyminen päästövapaaseen tuotantoon voidaan tehdä kannattavasti. 2010-luvulla olemme tuoneet markkinoille muun muassa aurinkosähköjärjestelmät, sähköauton latauspisteet, akkuratkaisut sähkön varastointiin. 

Ympäristövastuullisuustyön visio: Puhtaasti paras energia 

Osana valtakunnallisia ponnisteluita kestävän kehityksen puolesta, olemme sitoutuneet kehittämään toimintaamme tavoilla, joiden avulla on mahdollista saavuttaa hiilineutraali Suomi vuoteen 2035 mennessä. Osaltamme tämä tarkoittaa tulevaisuudessa oman energiantuotannon hiilineutraalisointia sekä sijoittamista ympäristövastuullisiin kumppanuuksiin ja hankintoihin.


Pelkän hiilijalanjäljen pienentäminen ei kuitenkaan riitä hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa, vaan lisäksi on otettava käyttöön toimintatapoja hiilikädenjäljen kasvattamiseksi. Meidän kohdallamme hiilikädenjäljen kasvattaminen tarkoittaa käytännössä uusien tuotteiden ja palvelujen tuomista markkinoille, joilla on välillisesti asiakkaidemme kautta positiivinen vaikutus ympäristöön.

Hiilineutraali energiantuotanto

Omasta toiminnastamme suoraan ja epäsuoraan aiheutuvien päästöjen minimointi

Jo tällä hetkellä valtaosa energiantuotannostamme on päästötöntä ja tavoitteena on oman tuotannon päästöttömyys vuoteen 2030 mennessä lukuun ottamatta tukipolttoaine- ja huoltovarmuuskäyttöä.

Myös hankintaketjumme aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä johtuen esimerkiksi energiaverkon rakentamisesta, huollosta sekä muista toimistamme. Olemme kartoittaneet toiminnastamme epäsuorasti aiheutuvat päästöt ja aiomme systemaattisesti vähentää toimitusketjumme päästöjä.

Hiilineutraali energiankulutus

Päästövapaa asuminen, liiketoiminta ja liikenne

Asuminen muodostaa keskimäärin kolmasosan ja liikkuminen viidesosan yksilön hiilijalanjäljestä Suomessa. Tuottamalla energiamme päästöttömästi ja tarjoamalla päästöttömän energian tuotteita asiakkaillemme edesautamme merkittävästi hiilivapaata asumista ja liiketoimintaa.

Päästövapaa liikenne nojaa liikennesektorin sähköistymiseen. Osana toimintaamme investoimme kattavaan sähköajoneuvojen latausverkostoon ja tarjoamme päästötöntä energiaa liikennekäyttöön.

Ympäristövastuulliset hankinnat ja kumppanuudet

Uusiutuvan energian tuotannon lisääminen Suomessa ja Pohjoismaissa

Uusiutuvan energian tuotanto on yksi tehokkaimmista tavoista torjua ilmastonmuutosta. Siksi edistämme uusiutuvan energian tuotantoa pitkäaikaisilla hankintasopimuksilla Suomessa ja Pohjoismaissa. Näin vaikutuksemme ulottuu oman toiminta-alueemme ulkopuolelle koko yhteiskuntaan. Lisäksi älyratkaisuillamme tarjoamme päästöttömälle energiajärjestelmälle kriittistä kysyntäjoustokapasiteettia.