Tietoa sähkön tuotannosta

Tietoa sähkön tuotannosta

Energian tuotannossa ollaan aina tekemisissä luonnon ja sen kestävyyden kanssa. Vastuu tulevaisuudesta ja tulevaisuuden sukupolvista pakottaa katsomaan tätä päivää pidemmälle tuotannon kehittämisessä.

Energian tuotanto ja hankinta on KSS Energian osaamista, jonka ansiosta energia tarkoittaa asiakkaalle vapautta ja helppoutta.

KSS Energian voimalaitokset Kouvolan seudulla tuottavat energiaa vesivoimalla, biopolttoaineilla ja maakaasulla. Lisäksi KSS Energialla on tuotanto-osuuksia tuulivoimapuistoissa Etelä-Kymenlaaksossa ja Etelä-Pohjanmaalla.

Voimalaitosten polttoainevalikoima tukee osaltaan erinomaisesti kansallisia ilmasto- ja energiastrategioita. Tavoitteina ovat kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja energiatehokkuuden parantaminen.

Vihreää sähköä alkuperätakuulla tai ilman

KSS Energian oma tuotanto ei kata kaikkea KSS Energian asiakkailleen myymää sähköä, vaan sähköä hankitaan lisäksi yhteistyökumppaneilta ja sähköpörssistä.

Sähkö joka myydään uusiutuvana, on lain mukaan oltava varmennettu alkuperätakuulla. Olemme hankkineet takuun sille osuudelle, jonka asiakkaamme ovat halunneet ostaa uusiutuvana. 

Sähkön alkuperä

KSS Energia Oy:n myymän sähkön tuoteseloste

Vuonna 2021 myymämme sähkön tuottamiseen on käytetty:

Fossiiliset ja turve 28,06 %
Uusiutuva 37,11 %
Ydinvoima 34,83 %

Ominaispäästö ja uraanin käyttötiedot:

Hiilidioksidi 158,94 g/kWh
Uraani 0,99 mgU/kWh

 

Oma tuotanto ja tuotanto-osuudet

Vuonna 2021 sähkön tuottamiseen on käytetty omissa ja tuotanto-osuus tuotantolaitoksissamme:

Fossiiliset ja turve 8,7 %
Uusiutuva 80,8 %
Ydinvoima 10,5 %

Ominaispäästö ja uraanin käyttötiedot:

Hiilidioksidi 26 g/kWh
Uraani 0,3 mgU/kWh