Sähköntuotanto

Tietoa sähkön tuotannosta

Energian tuotannossa ollaan aina tekemisissä luonnon ja sen kestävyyden kanssa. Vastuu tulevaisuudesta ja tulevaisuuden sukupolvista pakottaa katsomaan tätä päivää pidemmälle tuotannon kehittämisessä.

Energian tuotanto ja hankinta on KSS Energian osaamista, jonka ansiosta energia tarkoittaa asiakkaalle vapautta ja helppoutta.

KSS Energian voimalaitokset Kouvolan seudulla tuottavat energiaa vesivoimalla, biopolttoaineilla ja maakaasulla.
Lisäksi KSS Energialla on tuotanto-osuuksia vesivoimalaitoksissa Ruotsissa ja Norjassa sekä tuulivoimapuistoissa Etelä-Kymenlaaksossa ja Etelä-Pohjanmaalla.

Voimalaitosten polttoainevalikoima tukee osaltaan erinomaisesti kansallisia ilmasto- ja energiastrategioita. Tavoitteina ovat kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja energiatehokkuuden parantaminen.

Vihreää sähköä alkuperätakuulla tai ilman

KSS Energian oma tuotanto ei kata kaikkea KSS Energian asiakkailleen myymää sähköä, vaan sähköä hankitaan lisäksi yhteistyökumppaneilta ja sähköpörssistä.
Sähkö joka myydään uusiutuvana, on lain mukaan oltava varmennettu alkuperätakuulla. Vuonna 2016 olemme hankkineet takuun vain sille osuudelle, jonka asiakkaamme ovat halunneet ostaa uusiutuvana.
KSS Vesi ja KSS Metsä tuotteet on aina tuotettu uusiutuvilla energialähteillä.

Sähkön alkuperä

KSS Energia Oy:n myymän sähkön tuoteseloste

Vuonna 2016 myymämme sähkön tuottamiseen on käytetty:

Fossiiliset ja turve 27,58 %
Uusiutuva 47,08 % 
Ydinvoima 25,34 %

Ominaispäästö ja uraanin käyttötiedot:

Hiilidioksidi 161,78 g/kWh
Uraani 0,73 mgU/kWh

 

Oma tuotanto ja tuotanto-osuudet

Vuonna 2016 sähkön tuottamiseen on käytetty omissa ja tuotanto-osuus tuotantolaitoksissamme:

Uusiutuvat energialähteet 90,7 %
Ydinvoima 3,0 %
Fossiiliset polttoaineet 6,2 %

Ominaispäästö ja uraanin käyttötiedot:

Hiilidioksidi 71,0 g/kWh
Uraani 0,08 mgU/kWh

 

Vuonna 2015 sähkön tuottamiseen on käytetty omissa ja tuotanto-osuus tuotantolaitoksissamme:

Uusiutuvat energialähteet 94,7%
Ydinvoima 0,3 %
Fossiiliset polttoaineet 5,0 %

Ominaispäästö ja uraanin käyttötiedot:

Hiilidioksidi 28,2 g/kWh
Uraani 0,01 mgU/kWh