Tietoa sähkön tuotannosta

Tietoa sähkön tuotannosta

Energian tuotannossa ollaan aina tekemisissä luonnon ja sen kestävyyden kanssa. Vastuu tulevaisuudesta ja tulevaisuuden sukupolvista pakottaa katsomaan tätä päivää pidemmälle tuotannon kehittämisessä.

Energian tuotanto ja hankinta on KSS Energian osaamista, jonka ansiosta energia tarkoittaa asiakkaalle vapautta ja helppoutta.

KSS Energian voimalaitokset Kouvolan seudulla tuottavat energiaa vesivoimalla, biopolttoaineilla ja maakaasulla. Lisäksi KSS Energialla on tuotanto-osuuksia tuulivoimapuistoissa Etelä-Kymenlaaksossa ja Etelä-Pohjanmaalla.

Voimalaitosten polttoainevalikoima tukee osaltaan erinomaisesti kansallisia ilmasto- ja energiastrategioita. Tavoitteina ovat kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja energiatehokkuuden parantaminen.

Vihreää sähköä alkuperätakuulla tai ilman

KSS Energian oma tuotanto ei kata kaikkea KSS Energian asiakkailleen myymää sähköä, vaan sähköä hankitaan lisäksi yhteistyökumppaneilta ja sähköpörssistä.

Sähkö joka myydään uusiutuvana, on lain mukaan oltava varmennettu alkuperätakuulla. Olemme hankkineet takuun sille osuudelle, jonka asiakkaamme ovat halunneet ostaa uusiutuvana. 

Sähkön alkuperä

KSS Energia Oy:n myymän sähkön tuoteseloste

Vuonna 2020 myymämme sähkön tuottamiseen on käytetty:

Fossiiliset ja turve 30,67 %
Uusiutuva 28,17 %
Ydinvoima 41,16 %

Ominaispäästö ja uraanin käyttötiedot:

Hiilidioksidi 175,6 g/kWh
Uraani 1,18 mgU/kWh

Hyvä muistaa, että KSS Vesi/Metsä/Tuuli-tuotteiden sähkö on 100 % uusiutuvaa.

Oma tuotanto ja tuotanto-osuudet

Vuonna 2020 sähkön tuottamiseen on käytetty omissa ja tuotanto-osuus tuotantolaitoksissamme:

Fossiiliset ja turve 9,42 %
Uusiutuva 78,99 %
Ydinvoima 11,59 %

Ominaispäästö ja uraanin käyttötiedot:

Hiilidioksidi 32,50 g/kWh
Uraani 0,27 mgU/kWh