Tietoa sähkön tuotannosta

Tietoa sähkön tuotannosta

Energian tuotannossa ollaan aina tekemisissä luonnon ja sen kestävyyden kanssa. Vastuu tulevaisuudesta ja tulevaisuuden sukupolvista pakottaa katsomaan tätä päivää pidemmälle tuotannon kehittämisessä.

Energian tuotanto ja hankinta on KSS Energian osaamista, jonka ansiosta energia tarkoittaa asiakkaalle vapautta ja helppoutta.

KSS Energian voimalaitokset Kouvolan seudulla tuottavat energiaa vesivoimalla, biopolttoaineilla ja maakaasulla. Lisäksi KSS Energialla on tuotanto-osuuksia tuulivoimapuistoissa Etelä-Kymenlaaksossa ja Etelä-Pohjanmaalla.

Voimalaitosten polttoainevalikoima tukee osaltaan erinomaisesti kansallisia ilmasto- ja energiastrategioita. Tavoitteina ovat kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja energiatehokkuuden parantaminen.

Vihreää sähköä alkuperätakuulla tai ilman

KSS Energian oma tuotanto ei kata kaikkea KSS Energian asiakkailleen myymää sähköä, vaan sähköä hankitaan lisäksi yhteistyökumppaneilta ja sähköpörssistä.

Sähkö joka myydään uusiutuvana, on lain mukaan oltava varmennettu alkuperätakuulla. Olemme hankkineet takuun sille osuudelle, jonka asiakkaamme ovat halunneet ostaa uusiutuvana. KSS Vesi ja KSS Metsä tuotteet on aina tuotettu uusiutuvilla energialähteillä.

Sähkön alkuperä

KSS Energia Oy:n myymän sähkön tuoteseloste

Vuonna 2018 myymämme sähkön tuottamiseen on käytetty:

Fossiiliset ja turve 37,66 %
Uusiutuva 24,16 %
Ydinvoima 38,18 %

Ominaispäästö ja uraanin käyttötiedot:
Hiilidioksidi 240,08 g/kWh
Uraani 1,04 mgU/kWh

Hyvä muistaa, että KSS Vesi/Metsä/Tuuli-tuotteiden sähkö on 100% uusiutuvaa.

Oma tuotanto ja tuotanto-osuudet

Vuonna 2018 sähkön tuottamiseen on käytetty omissa ja tuotanto-osuus tuotantolaitoksissamme:

Uusiutuvat energialähteet 80,9 %
Ydinvoima 9,4 %
Fossiiliset polttoaineet 9,7 %

Ominaispäästö ja uraanin käyttötiedot:

Hiilidioksidi 35,18 g/kWh
Uraani 0,23 mgU/kWh